• Banner2016
Saturday, 26 October 2013 08:06

Visie en Missieverklaring

Visie van die HTS Daniel Pienaar    


Waardegedrewe, toonaangewende en innoverende onderwys, geïnspreer deur leerderpotensiaal. 
 

Missieverklaring


Om volgens Christelik-geïnspireerde beginsels die leerder te begeleitot hoë geestelike en morele waardes, ter ondersteuning van 'n gesonde karakter;

Om in 'n toenemende tegnologies-georiënteerde wêreld, die kind met die nodige tegniese en tegnologiese kennis en vaardighede toe te rus, sodat hy die volwasse lewe as 'n potensiële entrepreneur en produktiewe lid van die samelewing sal kan betree;

Om in 'n snelveranderende wêreld, die kind met die nodige kennis en lewensvaardighede toe te rus, sodat hy/sy na skool die wêreld met selfvertroue sal kan betree;

Om aan die kind die geleentheid te bied om sy liggaamlike vermoëns en talente so te ontwikkel, dat hy sy/haar volle potensiaal ten volle kan uitleef;

Om by die kind 'n blywende en waardige trots, liefde en respek vir die skool se tradisies en gebruike te kweek;

Om die onderwyser as primêre opvoeder in die skool te bemagtig en sodoende te betrek by die onderwys en afrigting van die leerder sodat die opvoedingsdoelwitte van die skool verwesenlik en uitgebou kan word.

Last modified on Saturday, 26 October 2013 08:21
More in this category: « Boodskap van skoolhoof