• Banner2016
Wednesday, 30 October 2013 11:39

Vakke Aangebied

 VAKKE AANGEBIED  GR. 8 & 9 (VERPLIGTEND)

 

1.             Afrikaans

2.             Engels

3.             Wiskunde

4.             Natuurwetenskap

5.             Sosiale Wetenskappe

6.             Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

7.             Lewensoriëntering

8.             Skeppende Kunste

9.             Tegnologie

10.           Tegniese vak (Motorkunde; Pas- en draaiwerk; Elektries; Siviel)

11.           Tegniese Tekene

  

GRAAD 10-12 (een uit elke groep)

 

1.             Afrikaans

2.             Engels

3.             Lewensoriëntering

4.             Wiskunde of Tegniese Wiskunde

5.             Fisiese Wetenskap of Tegniese Wetenskap

6.             Ingenieurs Grafika en Ontwerp

7.             Tegnologievak:  Elektries of Meganies of Siviel

 

  

 

Last modified on Thursday, 09 May 2019 08:51