• Banner2016
Thursday, 08 June 2017 05:04

L4B-ON-LINE Leesprogram

 

In die moderne eeu waarin ons onsself bevind, is belesenheid 'n maatstaf waaraan die mens gemeet word. Lees kan beskou word as die primêre metode waardeur inligting versamel word en kennis opgedoen word. Lees is veel meer as net die herkenning van woorde. Dit is 'n holistiese proses wat die kind in sy totaliteit betrek.

'n Kind wat nie goed kan lees nie, sukkel om goed te leer. HTS Daniel Pienaar het in 2009 na intensiewe navorsing besluit om die LECTOR SA leesprogram vir die skool aan te koop om die leerders van die skool se leespotensiaal te verbeter.

Elke graad 8-leerder in die skool ontvang leesonderrig as deel van sy skoolkurrikulum. L4B-On-Line gee elke leerder die kans om teen sy individuele tempo te vorder. Die program fokus op die verbetering van leerders se leesspoed en verbetering van insig tydens lees. 'n Leer­der word geleer om akkuraat waar te neem, die oog meer effektief te beweeg en ook om sy korttermyngeheue optimaal en doeltreffend te laat funksioneer.

Lees maak onbekende wêrelde vir ons kinders oop en verbreed hulle kennis op alle vlakke. Lees is 'n vaardigheid wat deur enige kind aangeleer en verbeter kan word!

Vir meer inligting, kontak mev. T. Strydom

Read 1264 times