• Banner2016
Thursday, 19 December 2013 05:55

Daniel Pienaar Tydlyn

 

Die Hoër Tegniese Skool Daniel Pienaar is op 2 April 1895 op Uitenhage gestig met die doel om in 'n behoefte aan tegniese onderwys in die Oos-Kaap te voorsien. Vanaf hierdie klein begin, met 30 seuns, het die skool gegroei tot een van die bekendste skole in Suid-Afrika. As oudste Tegniese skool in die RSA, is 'n baie groot bron van oudskoliere opgebou. Daar bestaan 'n baie sterk band van kameraderie en lojaliteit tussen die oudskoliere onderling, asook met die skool.

Die Hoër Tegniese Skool Daniel Pienaar is op 2 April 1895 op Uitenhage gestig met die doel om in 'n behoefte aan tegniese onderwys in die Oos-Kaap te voorsien

 

DIE H.T.S. DANIEL PIENAAR GESKIEDENISTYDLYN

    1893 Onder leiding van dr. A. Murray van die N.G. Kerk, geniet die saak van die armblanke seuns aandag en word die stigting van ‘n AMBAGSKOOL bepleit. Die eerste predikant wat hierop gereageer het, was die groot kerk– en onderwysman, ds. D.J. Pienaar, wat as predikant op 10 Desember 1887 op Uitenhage bevestig is.

    1895 Die skool se stigting vind plaas op 2 April 1895, en staan bekend as UITENHAGE AMBAGSKOOL. Die eerste skoolhoof, mnr. F. Doëge, moes self die meeste klasse waarneem, aangesien daar nie genoeg onderwysers was nie. Instrukteurs in Skoenmakery, Wamakery, Smedery en Kleremakery, word aangestel.

    1897 Mnr. Doëge bedank, en die pos word in Skotland geadverteer, waarna mnr. W. McJannet as die nuwe skoolhoof vanaf 1 April 1898 aangestel word. Te danke aan mnr. McJannet se organisasievermoë en vernuf, verbeter die finansiële situasie van die skool en spreek die S.G. van Onderwys, Sir Thomas Muir, sy dank teenoor hom uit.

    1899 Laaste jaar waarin onderrig tot in St. 5 gestrek het.

    1904 Onderrig word tot st. 6 uitgebrei. Sedert 1895 is die leerlinge deur medium van Engels onderrig.

    1915 Nuwe aanbouings word gedoen en die Administrateur van Kaapland, Sir Frederic de Waal, word genooi om die opening waar te neem. Die name van die skoolkomiteelede en dié van die Administrateur is op die hoeksteen aangebring en is vandag ingebou in die ingangsportaal van die nuwe skool te Fairbridgehoogte.

    1916 Die werkswinkels word vergroot, ‘n stoorkamer vir die houtwerkafdeling is aangebou, ‘n nuwe gebou vir die onderrig van die leerlinge in gewone onderwys en die hostelgeriewe is uitgebrei om 120 seuns te huisves.

    1917 Begin van 'n tweetaligheidsbeleid.

    1922 Die skool verwerf hoërskoolstatus. Met hierdie verandering, verander die naam van die skool na die Industriële Opleidingskollege.

    1925 Die skool word oorgeneem deur die Unie-Onderwysdepartement vir Industriële Skole.

    1926 Ds. D.J. Pienaar, stigter van die skool, sterf op 8 April op die ouderdom van 72 jaar.

    1929 Word ‘n nuwe smidswinkel aangebou. Daarna word sekere herstelwerk aan die bestaande geboue gedoen en sedert 1933 word geen noemenswaardige nuwe geboue opgerig nie behalwe die grofsmidafdelinggebou.

    1933 Vier leerlinge behaal die hoogste punte in die hele land vir Industriële skole.

    1941 Eerste skoolbasaar.

    1943 Die heersende skoolhoof, mnr. H.G. Smit wys op die noodsaaklikheid om ekstra grond vir uitbreiding van die skool te bekom.

    1945 Nuwe skoolgeboue, skoolkantoor en saal word op 13 April met die skool se VYFTIGSTE bestaan, geopen.

    1948 Aankoop van ‘n stuk Munisipale grond van 14 hektaar, diirek langs die skool, word goedgekeur. Die grond word gebruik vir die aanlê van ‘n rugbyveld met ‘n nuwe pawiljoen, ‘n atletiekbaan rondom die rugbyveld en ‘n skietbaan. Sedert 1949 tot 1960 word weer veranderinge aan die grootte van die klaskamers, saal en werkswinkels gedoen.

    1954 Eerste skooluniforms.

    1955 Eerste prysuitdeling.

    1956 Skool kry nuwe naam, en staan bekend as HTS Daniel Pienaar.

    1957 Die Nasionale Senior Sertifikaatkursus word ingefaseer. Nuwe Wet op Beroepsonderwys.

    1959 Eerste 19 leerlinge lê matriekeksamen af.

    1962 Die eerste skoollied word deur mnr. R. du Plessis gekomponeer en getoonset - word die eerste keer tydens ‘n saalbyeenkoms op 5 Junie gespeel.

    1964 Eerste prospektus sien die lig.

    1965 Die skool word deel van die nuwe beleid van differensiasie in Suid-Afrika en die Nasionale Senior Sertifikaat word aan St. 10-leerlinge uitgereik.

    1969 Begin van oprigting van nuwe skoolgebou op huidige terrein.

    1970 Eerste skoolkoerant, die Spiraal – word vandag nog so genoem.

    1971 Eerste Erebaadjie aan die Leerlingraad. Die jaar sal ook bekend staan as Operasie Boomplant. Volgroeide wildevyebome is per bakkie van die ou terrein na die nuwe terrein vervoer. Inheemse, sowel as uitheemse bome is aangeplant.

    1972 HTS Daniel Pienaar dien as toetssentrum vir elektrisiënswerk as gevolg van goed toegeruste elektrisiënswerkafdeling. Word ook volwaardige deel van die gedifferensieërde skolestelsel in Suid-Afrika.

    1973 Die St. 6-leerlinge en onderwysers verskuif na die Ou Queen Mary Hospitaal, aangesien skoolterrein te klein geword het vir die snelgroeiende getalle. Die straat wat by die nuwe skoolterrein verby loop, voorheen bekend as Thornstraat, word vernoem na wyle ds. Daniel J. Pienaar.

    1974 Nuwe skietbaan word deur die Eerste Minister, mnr. P.W. Botha geopen.

    1975 Op 1 Augustus word nuwe skoolgebou ingewy en die openingseremonie word deur die kaaplandse LUK van Onderwysdienste, mnr. G.J. Lubbe, waargeneem. Een van die nuwe koshuise word dan ook na hom vernoem. Op 31 Oktober is die skoolsaal na mnr. W.J. McJannet vernoem.

    1983 Bou klubhuis en kiosk by A-rugbyveld. Baie van die werk word deur die onderwyspersoneel self aaangepak.

    1984 Eerste keer as SKS 6 skool geklassifiseer.

    1985 90-JARIGE bestaan word met ‘n week se verrigtinge gevier.

    1988 Adviserende Raad word Bestuursraad.

    1990 Behou Status-Quo beleid. Model "B"

    1993 Skoolhoof, mnr. G.N. Maritz tree met pensioen uit diens

    1994 Mnr. P.J. Vermaak begin as nuwe skoolhoof van 1 Januarie.

    1995 HONDERDJARIGE bestaan word met groot feesvieringe gevier. Klubhuis word vergroot na 2de vloer en word ingewy. Tweede vloer staan bekend as Tierkopkraal

    1995 Nege nuwe klaskamers, waarvan twee laboratoriums en een ‘n tekenlokaal word by Teorieblok gevoeg, en word amptelik op 21 April in gebruik geneem. Dit staan bekend as die Maritz-blok.

    1998 Bestuursraad word Beheerliggaam. Collage Kunstesentrum word by Daniel Pienaar gevestig.

    2000 HTS Daniel Pienaar vier sy 105-JARIGE bestaan. Skoolgeboue word deur die Departement van Onderwys as merksentrum vir matriek-eindeksamen gebuik. Die Daniel Pienaar Oud-Skoliere Unie word gestig. ("OBU" Old Boys’ Union). Eerste jaarlikse stigtingsnaweek word gehou.

    2003 Die eerste dogters word tot die skool toegelaat.

    2005 HTS Daniel Pienaar vier sy 110-jarige bestaan.

    2006 Skoolhoof, mnr. P.J. Vermaak tree met pensioen uit diens.

    2007 Gevorderde draadlose netwerk word gevestig. Alle onderwysers ontvang skootrekenaars en klasse word toegerus met dataprojektors om elektroniese onderrig te begin.

    2007 Eerste dogters in gr. 12.

    2007 Mnr. N.J. Claassen begin as nuwe skoolhoof op 1 Mei.

    2007 Daniel Pienaar Klerewinkel word gevestig en word voortaan deur die Oudskoliere en Ondersteunersklub bedryf.

    2008 Eerste voltydse skakelbeampte, mev. Magda Grassman, vir skakeling tussen skool en oud-skoliere en ondersteuners word aangestel.

    2008 Eerste dogtersnetbalspan word in liga ingeskryf.

    2008 Vyf nuwe turf kriektnette word gebou

    2010 Mediasentrum met internettoegang en drukkers vir leerders gevestig

    2010 Eerste debiteureklerk, mej Natasha Greeff, word aangestel om agterstallige skoolgeldrekeninge in te vorder

    2010 Eerste voltydse direkteure vir vir rugby en krieket word aangestel - Johan du Toit (rugby) en Nathan Riekert (krieket)

    2011 Vierkant langs die saal word herontwerp en met paveiselstene en teer bedek

    2011 Nuwe netbalbaan in vierkant langs die saal word in gebruik geneem

    2011 Eerste netbalwedstryde saam met 'n rugbybepaling teen H/S Nico Malan word gespeel - o/14, o/16 en o/19 spanne

   2013  Eerste (nie-onderwyser) Voltydse direkteur van krieket word aangestel Mnr Zarir Sirkhotte

•  2013  Dak oor die dek van Tierkopkraal-klubhuis word ten volle opgerig a.g.v. donasies deur oud-skolier Johan Kleu en ondersteuner Jakes van der Merwe

•  2014  DP lewer twee rugbyspelers in die begin 15-tal van die S.A. O/18 Rugbyspan Lopumla Mguca (voorry) en Heino Bezuidenhout (senter)

•  2015  DP lewer eerste S.A. O/18 sewesspeler  – Heino Bezuidenhout 

•  2015  120-jarige bestaan van die skool asook die 40-jarige bestaan van die huidige kampus in Fairbridge Heights word d.m.v. verskeie geleenthede gevier.

·  2015  Hoofseun Malan Steenkam wen die Nasionale Wetenskap Expo en verteenwoordig die RSA by ‘n internasioale geleentheid vir jong wetenskaplikes.

·  2016  Die nuwe uitgebreide kurrikulum vir tegnise onderwys word geïmplementeer met sesialisasie in die tegniese vakke asook Tegnise Wiskunde en Tegniese Wetenskap as alternatiewe vir Wiskunde en Fisiese Wetenskap

·  2016  Kenan Smith in gr. 11 word gekies vir die SA O/19 kriketspan  wat in Bangladesh toer

·  2017  Mnr. Dawie Human word as Direkteur Rugby, Skaleling en Werwing aangestel

·  2017  Mnr. Koenie Strümpher word as adjunkhoof vanaf 1 Maart aangestel.

 

 

 

Last modified on Monday, 03 April 2017 09:21