• Banner2016
Super User

Super User

Thursday, 08 June 2017 05:51

VCSV

 

Hierdie Christelike program by DP vind elke Maandag en Woensdag plaas – Maandae vergader die leiers en op Woensdae die volle groep.

Benewens woordverkondiging is daar ook uitreike waar die leiers by jeugbyeenkomste, skole en kerke optree en Jesus bedien.

 

Alle leerders is welkom.

 

Kontak asb. mnr. A. Els vir verdere inligting.

 

 

Thursday, 08 June 2017 05:12

Legotronics

 

Legotronics is a combination of technical subjects and team work.  It helps you as a participant and student to learn more creative ways to identify problems and solve them.  It also teaches the participants and students new skills and how to be independent and reliable.  The students are required to build and to programme a robot that will complete its tasks.  It helps you with more technological jobs, such as those of a programmer and organisation skills to become an engineer.  This activity is added to you CV and this can help you with Mechatronics at university. 

Thursday, 08 June 2017 05:07

Wetenskap “STEM”

STEM is 'n ingenieursprogram wat deur NMMU aan gr. 10-, 11- en 12- leerders van al die hoërskole in die Nelson Mande­la Metropool wat Fisiese Wetenskap as vak neem, aangebied word. Die kursus is in lyn met die CAPS-sillabus van die betrokke grade en vind plaas in 'n goed toegeruste elektroniese laboratorium. Die kursus word aangebied op Maandae, Dinsdae en Woensdae, elke tweede week, regdeur die jaar. NMMU verskaf self die bussies om die leerders by die betrokke skole op en af te laai. Die kursus is van 14h00-17h00.

Om te kwalifiseer vir die kursus moet 'n leerder meer as 70% vir Weten­skap en Wiskunde behaal.  Leerders wat hierdie kursus tot gr. 12 deurloop het, toon 'n merkbare verbetering in hul Wetenskappunte.

Thursday, 08 June 2017 05:04

L4B-ON-LINE Leesprogram

 

In die moderne eeu waarin ons onsself bevind, is belesenheid 'n maatstaf waaraan die mens gemeet word. Lees kan beskou word as die primêre metode waardeur inligting versamel word en kennis opgedoen word. Lees is veel meer as net die herkenning van woorde. Dit is 'n holistiese proses wat die kind in sy totaliteit betrek.

'n Kind wat nie goed kan lees nie, sukkel om goed te leer. HTS Daniel Pienaar het in 2009 na intensiewe navorsing besluit om die LECTOR SA leesprogram vir die skool aan te koop om die leerders van die skool se leespotensiaal te verbeter.

Elke graad 8-leerder in die skool ontvang leesonderrig as deel van sy skoolkurrikulum. L4B-On-Line gee elke leerder die kans om teen sy individuele tempo te vorder. Die program fokus op die verbetering van leerders se leesspoed en verbetering van insig tydens lees. 'n Leer­der word geleer om akkuraat waar te neem, die oog meer effektief te beweeg en ook om sy korttermyngeheue optimaal en doeltreffend te laat funksioneer.

Lees maak onbekende wêrelde vir ons kinders oop en verbreed hulle kennis op alle vlakke. Lees is 'n vaardigheid wat deur enige kind aangeleer en verbeter kan word!

Vir meer inligting, kontak mev. T. Strydom

Thursday, 08 June 2017 04:51

Fotografie

 

'n Span van leerderfotograwe asook mnr. Van Niekerk verskaf waardevolle diens deur alle Tieraktiwiteite te verfilm. Dis veral nuttig vir publikasies soos Die Tierplesier en Die Spiraal, asook vir die skoolargief.

'n Groot dankie aan bogenoemde partye asook ander amateurfotograwe (insluitende ouers) wat hul werk met ons deel. Nie alleen word 'n talent ontwikkel nie, maar dekades later verskaf die materiaal steeds plesier en laat dit ons dikwels met heimwee.

 

Vir meer inligting, kontak mnr. van Niekerk.