• Banner2016

Daniel Pienaar Onderwysers

  DSC3329 copy

Mnr. F. Anker

Elektiese Tegnologie  Tegnologie

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Januarie 2015

 

 

 

 DSC3423 copy

Mnr. P. Bakkes

Siviele Tegnologie  Tegnologie

 

Sluit aan by Daniel Pienaar  

1 April 2010

 

 

 

 

 DSC3345 copy

 Mnr. W.H. Boshoff

Elektriese Tegnologie  Ingenieurs Grafika en Ontwerp

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Februarie 1994

 

 

 

 

 DSC3436 copy 

Mev. G.S.M. Dunn

Wiskunde  Tegniese Wiskunde

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Januarie 2011

 

 

 

   DSC3407 copy 

Mnr A.J. Els

Wiskunde  Tegniese Wiskunde

 

 

Sluit aan by Daniel Pienaar  

1 Januarie 2006

 

 

 


 

 DSC3421 copy 

Mnr. P.A.C. Flemming

Afrikaans

 

Sluit aan by  Daniel Pienaar 

1 Januarie 2006

 

 

 

 DSC3376 copy 

Mev. M. Fourie

Fisiese Wetenskap  Natuur Wetenskappe  Tegniese Wetenskappe

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Junie 2006

 

 

 

 DSC3390 copy

 Mev. C. Fourie 

Wiskunde  Tegniese Wiskunde 

  

Sluit aan by Daniel Pienaar  

1 Januarie 2016

 

 DSC3367 copy 

Mnr. B. Gerber

Besigheidstudie  Ekonomiese en Bestuurswetenskappe

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Januarie 1990

 

 

 

 DSC3418 copy 

Mev. L. Horak

Wiskunde

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Januarie 1987

 

 

 

 DSC3373 copy 

Mev. R.K. Kahts

Afrikaans

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Mei 2007

 

 

 

  DSC3445 copy

Mnr. W. Kapp

Ingenieurs Grafika en Ontwerp Siviel 

 

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Maart 2014

 

 

 

 DSC7487 

Mnr. M.J. Kleingeld

Ingenieurs Grafika en Ontwerp Pas en Draai

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Januarie 2011

 

 

 

 DSC3450 copy 

Mev. H.M. Mackay

English 

 

 

Appointed at Daniel Pienaar 

1 Januarie 2013

 

 

 

  DSC3433 copy

Mev. C. Marais

English

 

Appointed at Daniel Pienaar 

1 Januarie 2002

 

 

 

 DSC3465 copy 

Mnr. T.M. Nel

Ingenieurs Grafika en Ontwerp Lewensoriëntering Tegnologie

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Januarie 2006

 

 

 

  DSC3395 copy

Mej. C. Nortje 

Wiskunde Tegniese Wiskunde

 

Sluit aan by Daniel Pienaar  

1 April 2016

 

 DSC3425 copy 

Mnr. R. Olbe

Elektriese Tegnologie Information Technology Rekenaargeletterdheid

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Junie 2006

 

 

 

 DSC3336 copy 

Mnr. M. Olivier

Lewensoriëntering Sosiale Wetenskappe

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Januarie 1993

 

 

 

 DSC3439 copy

 Mev. L. Scheffer

Fisiese Wetenskappe Natuur Wetenskappe 

 

 Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Januarie 1977

 

 

 

 DSC3428 copy 

Mev. E.W. Strydom

Skeppende Kuns

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Januarie 2005

 

 

 

 DSC3386 copy 

Mev. T. Strydom

Lees Vaardigheid  Lewensoriëntering  Natuur Wetenskappe

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Januarie 2002

 

 

 

 DSC3351 copy 

Mnr. A. Stümpher

Lewensoriëntering  Sosiale Wetenskappe

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Januarie 2005

 

 

 

 DSC3398 copy

 Mev. G. Swanepoel 

English Life Orientation

 

Appointed at Daniel Pienaar  

1 Januarie 1990

 

 

 

 DSC3347 copy 

Mnr. R. Taljaardt

 Lewensoriëntering Prakties  Lewensoriëntering Teorie

Sluit aan by Daniel Pienaar

1 Januarie 2016

 

 DSC3379 copy 

Mnr. G. van Niekerk

Ingenieurs Grafika en Ontwerp

 

Sluit aan byDaniel Pienaar 

01 Januarie 2008

 

 

 

 DSC3399 copy 

Mnr. A.G. van Tonder

Pas en Draai  Ingenieurs Grafika en Ontwerp

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Januarie 1993

 

 

 

 DSC7644 

Mnr. W. J. van der Merwe

Fisiese Wetenskappe Natuur Wetenskappe

 

Sluit aan by Daniel Pienaar 

1 Oktober 1999

 

 

 

  DSC3442 copy

Mnr. F. Vermaak

Ingenieurs Grafika en Ontwerp Motor 

Sluit aan byDaniel Pienaar 

1 Januarie 2005